Curriculum Vitae

Personalia

Naam: Kwak
Voornamen: Leendert Cornelis
Adres: Lotusstraat 1
Postcode en Woonplaats: 1448 BR Purmerend
Telefoon: 06 5252 4020
E-mail: leendert.kwak@doelmaat.nl
Geboortedatum: 8 december 1971
Geboorteplaats: Landsmeer
Nationaliteit: Nederlands

Opleiding

1984 – 1990 VWO, Rijks Scholengemeenschap Leeuwarden
1990 – 1996 Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft

Werkervaring

2015 – heden Planning en risicomanagement programma Wind op Zee TenneT
2014 – 2015 Planning en risicomanagement project N23 Provincie Noord-Holland
– Opzetten overall mijlpalen planning en bewaken voortgang
– Opzetten en bijhouden risicomanagementsysteem
– Organiseren risicosessies
– Bewaken uitvoering risico beheersmaatregelen
– Opstellen rapportages over planning en risico’s t.b.v. de P&C-cyclus
– Risicomanagement t.b.v. Systeemgericht Contractbeheersing
– Toetsen producten en proces planning aannemer
2014 – heden Planner/risicomanager bij eigen bureau “Doelmaat”
2012 – heden Planning en risicomanagement Zuidasdok
– Opzetten en bijhouden overall planning
– Uitvoeren probabilistische planningsanalyses
– Opstellen planningsrapportages
– Toetsen planningen ingenieursbureau
– Toetsen producten planuitwerking en voorbereiding aanbesteding
– Opzetten planning en risicodossier deelprogramma functievrij maken
2012 – 2013 Planning Ombouw Amstelveenlijn
2006 – 2012 Planning en risicomanagement gebiedsontwikkeling Zuidelijke en Noordelijke IJoever (Westerdokseiland, Oosterdokseiland, Buiksloterham en NDSM-werf)
2006 – heden Adviseur planning en structurering ProjectmanagementBureau Gemeente Amsterdam
2005 – heden Uitvoering risicoanalyses voor projecten in Amsterdam (o.a. herprofilering Wibautstraat, verbreding Gaasperdammerweg en Oostelijke Ontsluiting IJburg)
2004 – 2006 Ass. projectmanagement Stedelijke Vernieuwing Nieuwendam-Noord
2002 – 2003 Assistent projectmanagement Zuidas
2002 – 2006 Assistent manager ProjectmanagementBureau Gemeente A’dam
1999 – 2002 Assistent bouwmanager Projectbureau Noord/Zuidlijn Gem. A’dam
1998-  1999 Technisch secretaris bij het Centrum Ondergronds Bouwen (COB)
1997 Projectmanagement renovatie Blauwbrug
1997 – 1999 Projectingenieur bij ingenieursbureau Tauw
1996 – 1997 Job rotator bij de Hollandsche Beton- en Waterbouw

Algemeen

Taalbeheersing

Mondeling Schriftelijk
Engels Zeer goed goed
Duits Goed Redelijk
Frans Redelijk Redelijk

Computerkennis: Windows, MS Office, MS Visio, MS Project, Primavera Enterprise en Risk Analysis.
Hobby’s en interesses: Muziek, sport en filosofie.

Klik hier om de CV in PDF formaat te downloaden.